Salaris per beroep

( 105 Stemmen )
Salaris per beroep 3.5 out of 5 based on 105 votes.

In Nederland is het ongebruikelijk om openlijk over je salaris te praten. Om toch te weten te komen wat je collega op een andere afdeling, je vrienden of je buren per maand verdienen hebben we onderstaande tabel opgesteld. De tabel is opgebouwd met de gegevens uit een steekproef van het CBS. De bedragen zijn een gemiddelde van minimaal 10 personen per beroep. De salarissen zijn bruto salarissen per maand.

Per beroep zijn de salarissen in leeftijdsgroepen opgedeeld. De meest voorkomende beroepen met het daarbij horende gemiddelde inkomen per leeftijdscategorie zijn weer onderverdeeld in bedrijfsleven, overheid en gesubsidieerde sector.

25-29 jaar 30-34 jaar 35-39 jaar 40-44 jaar 45-49 jaar 50-54 jaar 55-64 jaar
Bedrijfsleven
Accountant € 3,253 € 4,530 € 5,268 € 5,880 € 5,995 € 6,365 € 6,040
Advertentie-, reclameacquisiteur; verkoper groothandel, productiebedrijf zakelijke diensten € 2,490 € 2,849 € 3,182 € 3,449 € 3,600 € 3,660 € 4,009
Advocaat, notaris, rechter, officier van justitie, juridisch adviseur € 3,267 € 4,549 € 5,274 € 6,724 € 6,174 € 7,830 € 7,635
Assistent-boekhouder, boekhouder, bedrijfskassier, loonadministrateur (middelbaar) € 2,342 € 2,702 € 3,008 € 3,195 € 3,290 € 3,201 € 3,641
Automonteur (onderhoud, reparatie) € 2,108 € 2,526 € 2,532 € 2,836 € 2,680 € 2,741 € 3,083
Bank-, spaarbankemployι (geen balie-, loketwerk); bank-, wisselkassier, marketingassistent € 2,643 € 3,076 € 3,697 € 3,777 € 4,106 € 5,120 € 3,897
Bedrijfshoofd algemene leiding klein bedrijf (excl. Handel, horeca, landbouw) N/A! € 4,201 € 4,863 € 5,209 € 5,928 € 5,466 € 6,281
Beleggings-, krediet-, financieel adviseur; kredietanalist, kredietbeoordelaar € 3,015 € 3,866 € 4,646 € 4,947 € 5,563 € 5,265 € 5,173
Betontimmerman, parketvloerenlegger, monteur systeembouw; bouwvaktimmerman (lager) € 2,769 € 2,870 € 3,031 € 3,278 € 3,395 € 3,393 € 3,301
Boekhouder (hoger) N/A! € 3,276 € 4,037 € 4,365 € 4,639 € 4,632 € 5,692
Decor-, markiezen-, rolluikentimmerman; bouwvaktimmerman (middelbaar) € 2,966 € 3,051 € 3,151 € 3,331 € 3,193 € 3,270 € 3,455
Detailhandelaar (geen slagerij, vis, auto's, rijwielen; klein bedrijf) € 2,196 € 2,669 € 2,933 € 3,377 € 3,089 € 3,098 € 3,201
Doktersassistent € 2,223 € 2,426 € 2,438 € 2,533 € 2,538 € 2,604 N/A!
Glazenwasser, interieurverzorger, keukenknecht, medewerker huishoudelijke dienst € 1,852 € 1,800 € 1,900 € 1,928 € 1,880 € 1,889 € 1,945
Groothandelaar, makelaar in roerende goederen, effectenarbitrageant, hoofd kleine afd. Verkoop, export, inkoop € 3,040 € 4,017 € 4,705 € 5,279 € 5,565 € 5,285 € 5,084
Handelscorrespondent, secretariaatsmedewerker studentenadministratie; administratief employι (middelbaar) € 2,273 € 2,566 € 2,741 € 2,774 € 2,956 € 2,989 € 3,170
Informatie-, systeemanalist, systeemontw., -programmeur; programmeur (wetensch. toepassingen; administratief; hoger) € 2,903 € 3,646 € 4,079 € 4,557 € 4,973 € 5,079 € 5,061
Inpakker handmatig € 2,070 € 2,073 € 2,011 € 1,895 € 2,136 € 2,193 € 2,147
Kassamedewerker € 1,864 € 1,875 € 1,842 € 2,023 € 1,920 € 1,869 € 1,881
Kelner, serveerster € 1,836 € 2,192 € 2,123 € 2,115 € 2,092 € 2,058 € 2,104
Lader, losser, pakhuis-, magazijnknecht, verhuizer € 1,966 € 2,070 € 2,232 € 2,196 € 2,363 € 2,527 € 2,359
Middelbare administratieve beroepen (excl. Automatisering e.d.) (niet gespecificeerd) € 2,248 € 2,448 € 2,616 € 2,761 € 2,878 € 2,920 € 3,086
Monteur lift-, boorinstallaties, machines, werktuigen (excl. Installatietechniek) € 2,421 € 2,683 € 2,978 € 2,981 € 3,186 € 3,147 € 3,106
Programmeur (geen systeem-, wetens-), computeroperator, systeembeheerder, netwerkbeheerder (middelbaar) € 2,499 € 2,992 € 3,273 € 3,622 € 3,863 € 4,190 € 4,176
Receptionist, baliemedewerker € 2,098 € 2,131 € 2,198 € 2,278 € 2,320 € 2,274 € 2,527
Taxi-chauffeur N/A! N/A! N/A! € 1,828 € 1,735 € 1,830 € 1,833
Vergaderstenograaf, -notulist; secretaresse (excl. Directie- en medisch; middelbaar) € 2,192 € 2,499 € 2,669 € 2,763 € 2,788 € 2,874 € 2,755
Vrachtwagenchauffeur € 2,279 € 2,370 € 2,323 € 2,404 € 2,446 € 2,420 € 2,484
Winkelbediende, markt-, straatverkoper (excl. Kiosk, vlees); debitant staatsloterij € 1,903 € 2,067 € 2,217 € 2,200 € 2,237 € 2,196 € 2,279
Overheid
Advocaat, notaris, rechter, officier van justitie, juridisch adviseur N/A! € 3,650 € 4,304 € 4,903 € 5,078 € 5,756 € 4,953
Beleidsambtenaar ruimtelijke ordening, welzijnsbeleid (hoger) N/A! € 3,688 € 4,131 € 4,112 € 4,491 € 4,799 € 4,532
Beleidsambtenaar ruimtelijke ordening, welzijnsbeleid (wetens) N/A! € 4,220 € 4,802 € 5,185 € 5,302 € 5,427 € 5,306
Docent basisonderwijs, algemeen vormende vakken € 2,721 € 2,930 € 3,223 € 3,385 € 3,537 € 3,688 € 3,716
Docent humaniora, muziek, toneel, handwerken, godsdienst, bibliotheek en archief (1e graads) N/A! € 3,301 € 3,746 € 4,217 € 4,621 € 4,811 € 5,008
Docent humaniora, muziek, toneel, handwerken, godsdienst, bibliotheek en archief (2e en 3e graads) € 2,886 € 3,078 € 3,418 € 3,678 € 4,065 € 4,473 € 4,463
Handelscorrespondent, secretariaatsmedewerker studentenadministratie; administratief employι (middelbaar) N/A! € 2,856 € 3,034 € 2,936 € 3,011 € 3,081 € 3,229
Politie-agent, wachtmeester € 2,555 € 3,006 € 3,161 € 3,340 € 3,756 € 3,900 € 4,167
Programmeur (geen systeem-, wetens-), computeroperator, systeembeheerder, netwerkbeheerder (middelbaar) N/A! € 3,190 € 3,304 € 3,547 € 3,591 € 3,774 N/A!
Vergaderstenograaf, -notulist; secretaresse (excl. Directie- en medisch; middelbaar) N/A! N/A! € 2,741 € 2,658 € 2,753 € 2,742 € 2,766
Gesubsidieerde sector
Alfahulp gezins-, bejaardenverzorgende thuiszorg, inrichtingsassistente (lager) N/A! N/A! € 2,092 € 2,034 € 2,136 € 2,246 € 2,281
Ambulanceverpleegkundige; verpleegkundige (psychiatrisch) ziekenhuis (middelbaar) € 2,814 € 2,933 € 3,357 € 3,477 € 3,529 € 3,512 € 3,537
Crθcheleidster; bejaarden-, zwakzinnigenverzorgende (middelbaar) € 2,306 € 2,507 € 2,700 € 2,742 € 2,758 € 2,788 € 2,866
Glazenwasser, interieurverzorger, keukenknecht, medewerker huishoudelijke dienst N/A! € 1,733 € 1,903 € 1,978 € 2,048 € 2,040 € 2,120
Ziekenverzorgende € 2,518 € 2,799 € 2,898 € 2,822 € 2,903 € 2,905 € 3,015